Esita küsimus elik@nlib.ee

2. september 2003 “Kuidas mõjutab liitumine töötuid, mittekodanikke ning Eesti idapiiri muutumist Euroopa Liidu välispiiriks?”

Teisipäeval, 2. septembril kella 13.00-15.00 vastati teemal “Kuidas mõjutab liitumine töötuid, mittekodanikke ning Eesti idapiiri muutumist Euroopa Liidu välispiiriks?” , mis on sagedamini esitatud küsimused Kirde- ja Kagu-Eestist.
Vastajateks olid Rahvastikuministri nõunik Aarne Veedla, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Piret Lilleväli ning Rahandusministeeriumi tollitalituse juhataja Marge Niit.

 

Tegemist oli esimese päevaga kolmest järjestikusest infopäevast, kus käsitletakse kõige sagedamini küsitud küsimusi.

Teiste päevade teemad olid:
3. septembril “Kuidas mõjutab liitumine väikeettevõtlust, maapiirkondi ning Eesti lõunapiiri muutumist ELi sisepiiriks?”.
Helistajatele vastasid Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna nõunik Madis Kaldmäe, Rahandusministeeriumi tollitalituse juhataja Marge Niit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtluse talituse peaspetsialist Anne Jürgenson ning Põllumajandusministeeriumi avalike ja välissuhete osakonna nõunik Ants Laansalu.
4. septembril vastasid Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ja Riigikogu rahanduskomisjoni liige Eiki Nestor teemal “Sotsiaalküsimused ja EL: kas liitumisega kaasneb palga ja/või hinnatõus?, mis on helistajaid huvitanud läbi euroinfo telefoni kolme tegutsemisaasta.
——————————————————————-
KOKKUVÕTE
:
Infopäeval “Kuidas mõjutab liitumine töötuid, mittekodanikke ning Eesti idapiiri muutumist Euroopa Liidu välispiiriks?” esitasid 11 helistajat ühtekokku 36 küsimust.
Peamiselt tunti huvi tööküsimuste vastu, samuti mittekodanike ehk alalise elamisloaga eestimaalaste staatuse võimaliku muutuse kohta. Otseselt kaupade liikumise kohta üle idapiiri küsiti vaid kahel juhul.