Esita küsimus elik@nlib.ee

17. november 2004 “Euroopa põhiseaduse leping”

Kolmapäeval, 17. novembril kella 14.30 – 16.30 vastasid tasuta euroinfo telefonil 800 3330 helistajate küsimustele teemal “Euroopa põhiseaduse leping” välisminister Kristiina Ojuland, Välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna peadirektor Meelike Palli ning juriidilise osakonna Euroopa Liidu õiguse büroo direktor Eve Põtter.

Kõne all oli Euroopa põhiseaduse lepingu sisu, eesmärk ja tähendus. Vastajad selgitasid, miks on Euroopa põhiseaduse lepingut vaja, kas see muudab Euroopa Liidu olemust ning mis saab lepingu vastuvõtmisel liikmesriikide põhiseadustest.

Põhiseaduse leping kiideti heaks 17. – 18. juunil 2004 Brüsselis toimunud liikmesriikide valitsusjuhtide ning riigipeade tippkohtumisel. Lepe allkirjastati 29. oktoobril Roomas ja jõustub 1. novembril 2006. aastal, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on oma ratifitseerimiskirja üle andnud.
——————————————————————————-
KOKKUVÕTE:
Kahe tunni jooksul, registreeriti ühtekokku 22 helistajat (millest üks oli e-maili päring) ning 60 küsimust.Meelike Palli, Eve Põtter ja Kristiina Ojuland
Küsijate seas oli nii vanemaid kui noori inimesi. Helistajad esitasid palju asjatundlike küsimusi. Valdavalt sooviti diskuteerida järgmistel teemal – miks ikka põhiseaduse lepingu (PSL) osas ei korraldata Eestis referendumit; mis see maksma läheks, kui see peaks hääletusele pandama; miks Riigikogu on PSL-gu osas pädevam kui rahvas; kas PSL muudab midagi ka tavaelus tavakodaniku jaoks; kas EL seadusandlus on Eesti seaduste suhtes ülimuslik; kas Eesti jääb ka peale PSL-gu vastuvõtmist iseseisvaks riigiks.
Sooviti ka teada, millised institutsionaalsed muudatused PSL kehtestab, millised ülesanded saavad olema Euroopa Ülemkogu presidendil ja EL välisministril.
Helistajate seas oli ka skeptilise seisukohaga inimesi, kes väljendasid oma  arvamust, et Eesti oma riik ja raha on kõige olulisemad ning lausa nõudsid, et PSL-gu osas tuleks korraldada rahvahääletus.

 

 

 

 

 

 

 


Asjatundlikke vastuseid annavad välisminister Kristiina Ojuland ja Välisministeeriumi ametnikud Eve
Põtter ning Meelike Palli.