Esita küsimus elik@nlib.ee

16. detsember 2003 “Millise Euroopa Liiduga Eesti liitub?”

Teisipäeval, 16. detsembril kella 15.00-16.30 vastasid helistajate küsimustele teemal “Millise Euroopa Liiduga Eesti liitub?‿ tasuta euroinfo telefonil 800 3330 EV peaminister Juhan Parts (kl. 15.00- 15.45) ja Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi asejuhataja Keit Kasemets.

Peaminister ja Euroopa Liidu sekretariaadi asejuhataja tutvustasid põhiseadusliku lepingu projekti, selgitasid valitsustevahelise konverentsi sõlmpunkte ja vastasid küsimustele eelseisvate muudatuste kohta Euroopa Liidu institutsioonides ja poliitikas ning Eesti esindatusest ja osakaalust liikmesriigina.

EV peaminister osales 12.-13. detsembril toimunud Euroopa Liidu Ülemkogu ja ELi põhiseaduslikku lepingut väljatöötava valitsustevahelise konverentsi istungil. Tagamaks põhiseadusliku lepingu kvaliteeti ning leidmaks kõigile liikmesriikidele sobivad lahendused, otsustati põhiseadusliku lepingu arutelu jätkata 2004. aastal.
——————————————————————————–
KOKKUVÕTE:
Peaminister ja EL sekretariaadi asejuhataja vastasid kokku enam kui 30 küsimusele. Helistajaid huvitasid järgmised küsimused: häältejaotus, Eesti esindatud Euroopa Parlamendis; võimalikud muutused otseste maksude osas, Eesti sissemaksed EL eelarvesse; migratsioon; Eesti seisukohad Valitsustevahelisel konverentsil.
3 küsimust esitati vene keeles, millele peaminister ka vastas vene keeles.

 


              Peaminister Juhan Parts küsimustele vastamas.

 


     Juhan Parts ja EL sekretariaadi juhataja Keit Kasemets.