Esita küsimus elik@nlib.ee

16. august 2001 “Kas ja kuidas SAPARD toetab Eesti põllumeest?”

Neljapäeval, 16. augustil 2001 oli kõigil huvilistel kella 11.00-13.00 võimalik helistada tasuta telefoninumbril 800 3330 ning esitada küsimusi Põllumajandusministeeriumi asekantslerile Toomas Kevvaile ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti juhtivatele spetsialistidele Katrin Noorkõivule, Andrus Rahnule, Anneli Kimmelile ja Marje Leppikule. Käsitletav temaatika puudutas EL abi Eesti põllumajandusele.

 

Küsida võib teemadel:
– EL poolt põllumajandusele ja maaelule antava erakorralise liitumiseelse abi programmi SAPARD
– SAPARDi võimalusi Eestis – kuidas ja millises osas saab avi taotleda
– SAPARDi mõjusid Eesti põllumajandusele lühemas ja pikemas perspektiivis.
————————————————————————–
KOKKUVÕTE:
Infopäeva raames vastati üle 30 inimese ligi 70 küsimusele.
Näiteks küsiti: Kas on mõtet taotleda SAPARDi toetust, kui maapiirkonnas on vallalt võetud kapitalirendile kauplusehoone – kas on võimalik SAPARDi toetusel teostada hoones remonttöid, uuendada sisustust ja kas on mõeldav SAPARDi toetusel tasuda vallale seni ülevalolev kapitalirendi summa?
Andrus Rahnu ja Anneli Kimmel PRIA-st vastasid antud järgmist: SAPARDi toetust on võimalik taotleda hoonete rekonstrueerimiseks, kuid kui edaspidi kasutatakse hoonet ka kauplusena, siis toetust taotleda ei saa, sest SAPARDist ei toetata investeeringuid jaemüüki. SAPARD toetusega ei saa aga tasuda olemasolevaid kohustusi, k.a.a kapitalerendimakseid.

 


Helistajate asjatundlikele küsimustele on valmis vastama Toomas
Kevvai, Katrin Noorkõiv, Andrus Rahnu, Anneli Kimmel ja Marje Leppik.