Esita küsimus elik@nlib.ee

151 päeva eesistumiseni: Eesti saadab Brüsselisse Brexitiga tegelema kaks eksperti

01.02.2017

31.01.2017

Eesistumiskomisjon kiitis täna heaks välisministeeriumi taotlused lähetada Brüsselisse lisaks kaks eksperti, kes hakkavad tegelema Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise küsimustega. 

Üks ekspertidest ühineb Eesti eesistumise ajaks Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Michel Barnier’ meeskonnaga, kes hakkab riigipeade ja valitsusjuhtide suunistele toetudes EL-i nimel Ühendkuningriigiga läbirääkimisi pidama. EL institutsioonid on kokku leppinud, et iga eesistujariik saadab Brexiti läbirääkimiste koordineerimiseks Barnier’ meeskonda eesistumise ajaks oma eksperdi. Ekspert toetab pealäbirääkija tööd ja suhtlemist eesistujaga. Teine ekspert asub tööle juba veebruaris Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures ning hakkab osalema EL nõukogu Brexiti töörühmas. Mõlemad eksperdid jäävad Brüsselisse tööle kuni eesistumise lõpuni.

Hübriidohud ja andmete kaitsmine

Lisakoha saab eesistumiskomisjoni otsusel ka Riigikantselei, sest EL-i Nõukogu juurde luuakse uus töörühm hübriidohtudega tegelemiseks. Turvaline ja kaitstud Euroopa on Eesti kui eesistuja prioriteet, see käib ka Euroopa inforuumi kohta. Ohtudega võitlemiseks tuleb Euroopas parandada koostööd ja infovahetust riikide vahel. Hübriidohtude töörühm koguneb juba Malta eesistumise ajal, mistõttu Eesti ekspert alustab tööd veebruarist.

Kaitstud ja turvalises kohas peavad olema ka kõik andmed, mida Eestisse eesistumise kohtumistele saabuvatelt delegaatidelt küsitakse. Selleks on välja töötatud andmekaitse juhtnöörid, mida komisjonile täna tutvustati.

Eesti, Bulgaaria ja Austria kohtumine

Eile kohtusid Riigikantselei EL sekretariaadi esindajad Viinis Austria ja Bulgaaria kolleegidega, kellega Eesti moodustab eesistumistrio. Eesistumiskomisjon sai ülevaate kohtumisest ja trioprogrammi kirjutamise edenemisest.

Eelmise aasta lõpus saatsid kolm riiki EL nõukogu sekretariaadile esimesed ettepanekud olulistest teemadest. Eesti ettepanekud tuginesid hiljuti valitsuse heakskiidu saanud eesistumise prioriteetidele. Eilsel kohtumisel vaadati ettepanekud ja soovid ühiselt üle. Soovide seas jäid kõlama, et rõhutama peaks EL-i kodanikele lähemale toomist, julgeoleku tähtust, ühenduste ja taristuprojektide olulisust. Üksmeelselt leiti, et programmis võiks sisalduda viide soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega arvestamisele.

Eesistuja meened

Sarnaselt eelmistele eesistumiskomisjoni koosolekutele tekitasid sellelgi korral elavamat arutelu meened. Tavapäraselt kingib eesistujariik võõrustajana kohtumistel meeneid, mis aitavad tutvustada eesistujat ning jäävad hiljem meenutama nii riiki kui ka eesistumist ennast.

Eesistumiskomisjon sai ülevaate põhimõtetest, kuidas Eesti kui eesistuja tunnusesemeid ja meeneid välja valitakse ning arutas, millised meened võiksid EL-i ja liikmesriikide juhte, ministreid, eksperte ja ka ajakirjanikke kõnetada. Meened räägivad ühte keelt aprillis avalikustatava Eesti kui eesistuja visuaalse identiteedi ja põhisõnumitega, mis tutvustavad Eestit kui puhta loodusega nutikat e-riiki.

Lisaks arutas eesistumiskomisjon Eestis toimuvate kõrgetasemeliste konverentside nimekirja, sai ülevaate ettevalmistamisel ja töös olevatest hangetest, eesistumise kommunikatsioonitöö korraldamisest ja teistest jooksvatest küsimustest.

Allikas: eesistumine.ee