Esita küsimus elik@nlib.ee

12. oktoober 2007 “53 miljardit eurotoetusi – kellele ja milleks?”

12. oktoobril kella 11.00-14.00 vastasid tasuta euroinfo telefonil 800 3330 küsimustele Euroopa Liidu struktuuritoetuste kasutusvõimaluste kohta perioodil 2007-2013 seitse ametnikku neljast ministeeriumist ja Riigikantseleist.

Kodanike küsimustele vastasid rakenduskavadega seotud ametnikud:
Margus Haidak (Haridus- ja teadusministeerium)
Urmo Merila (Riigikantselei)
Andrus Pirso (Keskkonnaministeerium)
Tea Danilov, Ahti Kuningas ja Peeter Tiks (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)
Katri Seier (Rahandusministeerium)

Infopäeva korraldas Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus koostöös Rahandusministeeriumiga.
——————————————————-
KOKKUVÕTE:

Infopäeva kolme tunni jooksul helistas euroinfo telefonile 40 inimest, kes esitasid kokku 74 küsimust.
Helistajatest olid kõige enam esindatud ettevõtjad (või ka ettevõtlikud inimesed), kes soovisid infot ettevõtlustoetuste kohta, mis aitaksid äri alustada või tegevust laiendada. Korteriühistuid huvitas  hoonete renoveerimisega seotud toetused. Mitmed helistajad uurisid toetusvõimalusi vee- ja kanalisatstiooni ning puurkaevude ehitamiseks.

 

 

 

 

 

 

 

 


Küsimustele vastamas vasakult Katri Seier, Margus Haidak, Urmo Merila ja Andrus Pirso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasakult EL infokeskuse töötajad Õnne Mets ja Merle Tõniste ning küsimustele vastajad Ahti Kuningas, Peeter Tiks ja Tea Danilov.