Esita küsimus elik@nlib.ee

12. mai 2004 “Millised on meie võimalused Euroopa Liidus töötada, teenust pakkuda ja vabalt liikuda?”

Kolmapäeval, 12. mail kella 13.00-15.00 vastasid tasuta euroinfo telefonil 800 3330 helistajate küsimustele teemal “Millised on meie võimalused Euroopa Liidus töötada, teenust pakkuda ja vabalt liikuda?” Tööturuameti välissuhete ja personaliosakonna juhataja Alice Lugna, Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonna juhataja asetäitja Reet Kabi, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist Heli Sildmäe ja Haigekassa välissuhete osakonna juhataja Miret Tuur.

Küsimusi võis esitada teemal:
Millised riigid avavad oma tööturu uutele liikmesriikidele kohe, millised mõne aja möödudes? Kust on võimalik saada infot vabadest töökohtadest Euroopa Liidu riikides? Kuidas ja millal laienevad teises liikmesriigis elamise ja töötamisega kaasnevad sotsiaalsed garantiid - pension, peretoetused, töötutele makstavad hüvitised? Kuidas toimib Euroopa Liidu ühtne ravikindlustussüsteem ja raviteenuste osutamine?
——————————————————————————–
KOKKUVÕTE:
2 tunni jooksul registreeriti 24 helistajat ja 55 küsimust.
Helistajateks olid enamasti maapiirkonna inimesed ja noored, peamiselt üliõpilased. Kõige enam küsiti lihtsaid praktilisi küsimusi. Paljud helistajad soovisid teada, mida ta peab konkreetselt selleks tegema, et minna tööle Saksamaale, Soome, Rootsi, Hispaaniasse, Suurbritanniasse. Milliseid dokumente on vaja esitada, kui on tööandja juba olemas. Uuriti, kust saab informatsiooni vabadest töökohtadest teistes EL riikides. Üliõpilased tundsid huvi teises riigis õppimise kõrval teenistuse leidmise, ka hooajalise töötamise võimaluste kohta.
Küsimusi jagus ka Sotsiaalkindlustusameti ja Haigekassa spetsialistile. Tunti huvi, kuidas toimub arstiabi andmine teises riigis, kuidas riigid kontrollivad lastetoetuste maksmist. Kuidas toimub näiteks Soomes töötamisel tulumaksuga maksustamine, millist palka peab tööandja maksma.

 

 
Helistajate küsimustele vastavad Alice Lugna, Heli Sildmäe, Reet Kabi ja Miret Tuur.


Helistajate küsimustele on rõõm vastata.