Esita küsimus 800 3330 Tasuta euroinfo telefon elik@nlib.ee

Tasuta infomaterjalid

On-line juurdepääsu ELi ametlikele väljaannetele: raamatutele, infolehtedele, elektroonilistele dokumentidele ja CD-ROMidele, mille on avaldanud Euroopa Liidu institutsioonid, asutused või muud organid,  võimaldab EU Bookshop. EU Bookshop pakub järgmisi võimalusi: tasuliste ja tasuta väljaannete tellimine, PDF-vormingus väljaannete tasuta allalaadimine ning PDF-failide ettetellimine.

Tasuta infomaterjalid Euroopa Liidu infokeskuses:

ÜLDKÜSIMUSED

Euroopa reisijuht 2016-17 Voldik. Voldiku laiendatud versiooni koos viitadega leiate veebist.
Euroopa kodanikualgatuse suunised 2014. Euroopa kodanikualgatus võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul, kes on pärit vähemalt seitsmest ELi liikmesriigist, kutsuda Euroopa Komisjoni üles tegema seadusandlikke ettepanekuid valdkondades, kus ELil on õigusloomepädevus. Väljaanne pakub üldist teavet kodanikualgatuse eeskirjade ja tingimuste kohta.

SARI “EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA”

Rahvatervis. Tervishoiu täiustamine kõigi ELi kodanike heaks  2016. 16 lk.
Kaubandus. Vabakaubandus on majanduskasvu allikaks 2016. 16 lk.
Maksundus. Siseturu ja majanduskasvu edendamine 2015. 12 lk.
Euroopa kümme prioriteeti 2015. 16 lk.
Siseturg. Kriisist võimalusteni. Kodanike ja ettevõtjate suunamine jõukuse juurde viivale teele 2014. 12 lk.
Haridus, koolitus, noored ja sport. Haridus ja koolitus on meie tuleviku võti 2014. 16 lk.
Pangandus- ja finantssektor. Hästi toimiv ühtne finantsteenuste turg soodustab majanduslikku heaolu ja stabiilsust ning majanduskasvu 2014.12 lk.
Keskkond. Terve ja jätkusuutlik keskkond tulevastele põlvkondadele 2013. 16 lk.
Põllumajandus. Euroopa ja põllumajandustootjate partnerlus 2013. 16 lk.
Tarbijad. Tarbijate esikohale seadmine 2013. 12 lk.
Majandus- ja rahaliit ning euro. Stabiilsuse, majanduskasvu ja heaolu edendamine kogu Euroopas 2013. 16 lk.
Euroopa 2020: Euroopa majanduskasvu strateegia. Jätkusuutliku ja töökohtaderohke tuleviku suunas  2013. 12 lk.
Energeetika. Säästev, ohutu ja taskukohane energia eurooplastele 2013. 16 lk.
Tööhõive ja sotsiaalküsimused. Töökohtade, kaasatuse ja sotsiaalpoliitika edendamine investeeringuna 2013. 16 lk.
Piirid ja julgeolek. Avatud ja turvalise Euroopa ülesehitamine 2013. 12 lk.
Merendus- ja kalandusasjad. Meie merede tuleviku kaitsmine 2013. 12 lk.
Ettevõtlus. Uus tööstusrevolutsioon  2013. 16 lk.

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE AMETI (FRA) VÄLJAANDED

Fundamental Rights Report 2016 170 lk.
Põhiõiguste aruanne 2016. FRA arvamused. 20 lk.

Käsiraamatud (FRA)

Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat 2015. 199 lk.
Euroopa varjupaiga-, piiri- ja sisserändeõiguse käsiraamat 2015. 265 lk.
Lapse õigusi käsitleva Euroopa õiguse käsiraamat 2015. 252 lk.
Vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste 2015. 113 lk. Eestkostesüsteemide tõhustamine, et need vastaksid inimkaubanduse lapsohvrite erivajadustele
Õiguskaitse kättesaadavust käsitleva Euroopa õiguse käsiraamat 2016. 211 lk.

INSTITUTSIOONID

Euroopa hea halduse tava eeskiri – Brošüür tutvustab Euroopa hea halduse tava eeskirja, mida Euroopa Liidu institutsioonid ja organid järgivad avalikkusega suhtlemisel.
Euroopa Parlament – Euroopa Liidu kodanike esinduskogu 2016

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED ja VÕRDSED VÕIMALUSED

Seitse eluteed. Edukäik Euroopa Sotsiaalfondi abil 2014. 79 lk.

HARIDUS, NOORED, SPORT. LASTEKIRJANDUS.

Erasmus + toetab sporti Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogrammis 2014-2020 Voldik.
Euroopa. Teabekogumik noortele 2013. 56 lk.
Sookurgede lend 2015. Väljaandes on huvitavaid fakte bioloogilise mitmekesisuse ja lindude rände kohta Euroopas, lisaks mõtteid, mida saaksid lapsed ise looduskeskkonna kaitseks ära teha.
All u need is space Piltlugu eesti keeles. 2013. 28 lk.
Meie metsa jutud 2015. Metsateemaline luule ja proosa, metsateemalisel konkursil osalenud laste joonistused.

AJAKIRJAD,  PLAKATID, KAARDID

Eurokratt – Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse ajakiri
Aluslepingud
Euroopa Komisjon 2014-2019 
(A4)