Esita küsimus 800 3330 Tasuta euroinfo telefon elik@nlib.ee

Majandus ja raha

Majandus- ja rahaliit ning euro : Stabiilsuse, majanduskasvu ja heaolu edendamine kogu Euroopas
Teatmikust leiad Euroopa Liidu majandus- ja rahapoliitika põhiseisukohad ning vaate tulevikku (16 lk, ilmunud 2013; EU Bookshopi lehel allalaadimiseks e-raamatu või pdf-failina).

Euroopa majandus lahtiseletatuna
Euroopa Komisjoni lehekülg, millelt saab lugeda selliste teemade kohta, nagu majandus- ja rahaliit, finants- ja majanduskriis ning Euroopa riikide majandus.

Ühisturg ja ühisraha
Õppematerjalid annavad ülevaate Euroopa Liidu ühtse turu minevikust ja olevikust, majandus- ja rahaliidust ning eelarvepoliitikast. Koostanud Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituut.

Põhjalikumaks tutvumiseks teemaga kasuta meie temaatilisi referaatväljaandeid Summaria Europensia:
Euroopa Liit ja võlakriis (seisuga september 2012)
Euroopa Liidu siseturg (seisuga oktoober 2012)
Teenuste vaba liikumine (seisuga aprill 2011)